Hiệu quả từ ứng dụng bản đồ địa chính công nghệ số

19:32 08/10/2017

Sau hơn 1 năm đưa vào khai thác bản đồ địa chính công nghệ số, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) quận Dương Kinh đã phục vụ hiệu quả cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ), giải quyết nhiều khó khăn, tồn tại lâu dài trong việc đăng ký đất đai.

Người dân đến làm thủ tục cấp GCN QSDĐ tại bộ phận 1 cửa quận Dương Kinh

Theo thống kê, năm 2012, quận Dương Kinh chỉ cấp được 766 GCN QSDĐ, đạt 38,5% mức kế hoạch năm. Tại thời điểm này, quận Dương Kinh là địa bàn có tỷ lệ GCN QSDĐ được cấp thấp nhất thành phố.

Việc cấp GCN QSDĐ đạt thấp có nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân cơ bản là quận chưa có bản đồ địa chính chính quy. Hầu hết các địa bàn trên toàn quận sử dụng bản đồ giải thửa được lập từ những năm 1982-1985 đã cũ nát, không còn khả năng sử dụng.

Trong khi đó, trên địa bàn quận có nhiều dự án đầu tư, hiện trạng đất thay đổi nhiều, tuy nhiên hệ thống hồ sơ địa chính không thể hiện những thay đổi này. Bởi bản đồ địa chính giấy được làm từ lâu, theo công nghệ cũ, bằng phương pháp thủ công nên chất lượng nhiều hạn chế, thiếu chính xác.

Việc này gây nhiều khó khăn trong việc chỉnh lý biến động, cập nhật thông tin. Đơn cử, tính đến thời điểm năm 2013, có trường hợp hy hữu là ở phường Hòa Nghĩa làm thất lạc sổ mục kê sử dụng đất trước ngày 18-12-1980 của tổ dân phố 3,4,5 trên địa bàn.

Số hộ đang sử dụng đất không trùng khớp với hộ còn lưu giữ trong sổ mục kê do người đứng tên trên hồ sơ địa chính đã mất hoặc mua bán chuyển nhượng chỉ có viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương, chủ sử dụng đất chuyển đi nơi khác.

Thời điểm đó, toàn quận có đến 90% số thửa đất chưa được cấp GCN QSDĐ vì có vướng mắc xác định quyền thừa kế, chuyển nhượng sử dụng đất. Bởi người đứng tên trong sổ mục kê đã mất hoặc không còn sống ở địa phương.

 Thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố” giai đoạn 1, cuối năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng bàn giao bản đồ địa chính của 6 phường và quận Dương Kinh.

Theo đó, quận Dương Kinh là một trong 4 đơn vị đầu tiên trên địa bàn thành phố được cấp bản đồ địa chính theo công nghệ số. Ngay sau khi được bàn giao, Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Dương Kinh nhanh chóng đưa bản đồ hành chính công nghệ số vào sử dụng.

Nếu trước đây, công tác đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ là một trong các lĩnh vực phức tạp, nhất là công tác cấp GCN QSDĐ lần đầu vì liên quan đến nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai.

Trong khi đó, chi nhánh VPĐKĐĐ quận Dương Kinh đảm nhận khối lượng công việc lớn, nhưng lực lượng cán bộ ít (có 3 biên chế, 4 hợp đồng), cán bộ địa chính một số phường chuyên môn chưa cao, một số tài liệu địa chính còn thiếu hoặc không đồng nhất dẫn tới khó khăn trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Sau 2 năm đưa vào khai thác, bản đồ địa chính công nghệ số đã đem lại hiệu quả cao cho công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ và quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn, đặc biệt là công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu đối với các đối tượng theo yêu cầu.

Năm 2016 và 9 tháng năm 2017, chi nhánh tiến hành cấp 2.621 giấy chứng nhận các loại. Trong đó cấp 517 GCN QSDĐ lần đầu, còn lại là chuyển nhượng, cấp đổi, cấp lại, tặng cho, đăng ký biến động và chỉnh lý 1.882 hồ sơ.

Đối với quận Dương Kinh, tổng số thửa đất cần cấp GCN QSDĐ là 14.834 thửa đất ở đô thị. Đến nay, nhờ có bản đồ địa chính công nghệ số, Chi nhánh VPĐKĐĐ cấp 14.282 thửa, đạt 96,27% số thửa đất cần cấp.

Đại diện của Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Dương Kinh cho biết: bản đồ địa chính công nghệ số có độ chính xác cao hơn về mặt diện tích, hình thể thửa đất, góp phần giảm quá trình đo đạc, lập hồ sơ ban đầu, giảm về mặt thời gian cấp giấy theo quy định (một số trường hợp giảm từ 1-2 ngày).

Trong thời gian tới, Chi nhánh VPĐKĐĐ quận tiếp tục khai thác bản đồ địa chính công nghệ số hiệu quả, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính theo hướng hiện đại, thống nhất.

Tuy nhiên, Chi nhánh VPĐKĐĐ quận cũng cho biết, công tác cấp GCN QSDĐ trên địa bàn quận vẫn còn gặp khó khăn, đặc biệt tại phường Anh Dũng. Trong khi hạn mức 5 phường còn lại là 400 m2 thì hạn mức đất ở công nhận QSDĐ của phường Anh Dũng là 200m2, mà thực tế đa số người dân có diện tích đất ở lớn hơn hạn mức cho phép rất nhiều. Bên cạnh đó, việc phân chia di sản thừa kế về đất đai cũng gặp nhiều vướng mắc, do không thống nhất, xảy ra tranh chấp đất đai.

Thời gian tới, Chi nhánh VPĐKĐĐ quận tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo hướng dẫn của Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường, sự chỉ đạo của Quận uỷ, HĐND, UBND quận, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, cơ quan chức năng liên quan tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai, giải quyết kịp thời nhu cầu đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông