14% số vụ giết người có nguyên nhân từ bạo lực gia đình

17:52 07/11/2008

Nội dung

Theo báo cáo của Bộ Công an, hằng năm có khoảng gần 14% số vụ giết người ở Việt Nam liên quan đến bạo lực trong gia đình.

Bạo hành gia đình vẫn xảy ra thường xuyên
Bạo hành gia đình vẫn xảy ra thường xuyên


Những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều cố gắng để ngăn chặn và loại trừ các hành vi bạo lực đó. Minh chứng rõ ràng cho quyết tâm và nỗ lực gần đây của Nhà nước Việt Nam trong giải quyết căn bản vấn đề này là việc Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật phòng chống bạo lực gia đình vào tháng 11-2007 và đã có có hiệu lực từ ngày 1-7-2008.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã có vai trò tích cực trong phòng chống bạo lực gia đình. Bằng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, tham gia xây dựng Luật phòng chống bạo lực gia đình và trực tiếp điều tra, giải quyết, xử lý các vụ việc đó, Bộ Công an đã và đang có những đóng góp tích cực cùng với các Bộ ngành trong Chính phủ nỗ lực ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực gia đình, nâng cao vai trò và vị trí của người phụ nữ trong xã hội, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tuy nhiên tình hình bạo lực trong gia đình vẫn có xu hướng diễn biến phức tạp. Bạo lực gia đình đã và đang gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và quyền con người, làm cho hàng ngàn gia đình đổ vỡ, dẫn đến hàng ngàn trẻ em phải sống trong cảnh thiếu cha vắng mẹ.

Hành vi trên còn làm xói mòn và băng hoại đạo đức xã hội, làm ảnh hưởng đến thế hệ tương lai, bên cạnh đó là những chi phí lớn về chăm sóc và hồi phục sức khỏe cho nạn nhân.

HOÀNG ĐOÀN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông