5 lĩnh vực báo chí, truyền thông được ngân sách nhà nước đảm bảo 100%

09:49 26/08/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1265/QĐ-TTg về ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Cụ thể, 5 lĩnh vực báo chí, truyền thông được ngân sách nhà nước đảm bảo 100%:

a). Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị;

b). Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng;

c). Thông tin tuyên truyền phục vụ tuyên truyền đối ngoại;

d). Thông tin tuyên truyền phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng thời kỳ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

đ). Đo lường mức độ tiếp cận, sử dụng thông tin của khán giả phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị - quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, lĩnh vực công nghệ thông tin có 9 dịch vụ ngân sách nhà nước đảm bảo 100% như:

Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

Diễn tập phòng chống tấn công mạng đảm bảo an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng, Nhà nước; giám sát phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử;...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo thẩm quyền định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông