501/501 Đoàn cơ sở đăng ký thực hiện mô hình “Đoàn cơ sở 3 chủ động”

14:31 03/06/2021

Thời gian qua, để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi đoàn theo hướng ngày càng thiết thực, hấp dẫn, gần gũi hơn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên; sát hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tăng cường được khả năng sáng tạo, vai trò chủ động, chủ thể của người đoàn viên trong sinh hoạt, hoạt động. Công tác biên soạn tài liệu sinh hoạt Chi đoàn hằng tháng, hướng dẫn chủ đề sinh hoạt Chi đoàn, đổi mới phương thức sinh hoạt Chi đoàn được chú trọng triển khai theo hướng thiết thực, hấp dẫn, gắn với nhu cầu, lợi ích của đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Quận đoàn Kiến An chú trọng phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo tinh thần Nghị quyết 28

Đáng chú ý, Thành đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo tinh thần Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIII.

Định kỳ Thành đoàn tiến hành khảo sát, thống kê số liệu tổ chức bộ máy, số liệu cán bộ Đoàn, đoàn viên các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc.

Đồng thời hướng dẫn cơ sở về việc sắp xếp tổ chức Đoàn ở các xã, phường, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố; rà soát, sắp xếp mô hình tổ chức Chi đoàn trên địa bàn dân cư; sắp xếp tổ chức Đoàn trực thuộc Thành đoàn về trực thuộc Đoàn cấp huyện; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện nghiêm túc mô hình Đoàn cơ sở 3 chủ động; triển khai mô hình Chi đoàn Mạnh giai đoạn 2019 - 2022.

Theo đó, trong năm 2020, toàn thành phố đã giảm từ 223 Đoàn xã phường, thị trấn xuống còn 217 Đoàn xã phường, thị trấn. 501/501 Đoàn cơ sở đăng ký thực hiện mô hình Đoàn cơ sở 3 chủ động…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông