Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng: Xác định 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022

15:01 01/01/2022

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Trưởng BQL Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo tổng kết tại hội nghị, năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã đột phá về thu hút đầu tư, hoàn thành toàn diện, các mặt công tác năm 2021 và thực hiện chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”.

Trong năm 2021, các KCN, KKT thu hút 29 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới với số vốn 327,45 triệu USD, 52 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm là 2.628,33 triệu USD, 2 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp đạt 2.193,65 triệu USD; tổng vốn thu hút đạt 5.149,43 triệu USD, tăng gần 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 206% so với kế hoạch.

 Bên cạnh đó, trong năm 2021, các KCN, KKT thu hút đầu tư trong nước (DDI) được 20 dự án cấp mới với số vốn 30.615 tỷ đồng, 4 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn 104.932 tỷ đồng; tổng vốn thu hút đạt 135.547 tỷ đồng, tăng 75 lần so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Ban quản lý Khu kinh tế được Chủ tịch UBND thành phố tặng Thư khen về kết quả thu hút đầu tư xuất sắc.

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh nhiệm vụ kêu gọi thu hút đầu tư, trong năm qua, Ban đã quyết liệt, sáng tạo triển khai nhiều biện pháp tăng cường hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách TTHC theo hướng rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp, xây dựng quan hệ tin cậy, gắn bó với các doanh nghiệp. Kết quả, 18/26 TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 18 TTHC thực hiện qua chuyển phát nhanh. Ngoài ra, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng làm tốt các biện pháp phòng, chống và ứng phó dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh bùng phát trong KCN, KKT.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức của Ban trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí nêu rõ, đây là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, có ý nghĩa quan trọng trong việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, tạo tiền đề cho tăng trưởng bền vững cho cả giai đoạn 2021-2025.

Do đó, đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc xác định rõ nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tăng cường trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; khắc phục hiệu quả các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong báo cáo, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động.

Cùng với đó, tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid-19, quyết tâm không để dịch lây lan trong KCN, KKT. Chủ động xúc tiến và thu hút đầu tư có chọn lọc theo định hướng phát triển ba trụ cột trong phát triển kinh tế đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ, xúc tiến đầu tư trực tuyến; thu hút các dự án lớn, công nghệ cao có vai trò dẫn dắt, đóng góp lớn cho thành phố; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp, tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp...

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông