Chi bộ Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng triển khai thực hiện Quy định số 114 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

10:51 06/12/2023

Chiều 5-12, Chi bộ Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của BCH TW Đảng về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Ngày 11-7-2023, BCH TW Đảng ban hành Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiẻu cực trong cán bộ, trong đó quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm.

 Thượng tá Nguyễn Thu Hồng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng quán triệt nội dung và triển khai kế hoạch thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thu Hồng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng quán triệt Kế hoạch số 7269-KH/ĐUCA ngày 22-11-2023 của Đảng ủy CATP về triển khai Quy định 114-QĐ/TW và Kế hoạch của Chi ủy Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng về triển khai Quy định 114-QĐ/TW trong Chi bộ đơn vị. Theo đó, đồng chí đã quán triệt đầy đủ nội dung, ý nghĩa của Quy định 114-QĐ/TW; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, đảng viên, CBCS đơn vị về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thượng tá Nguyễn Thu Hồng Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng nhấn mạnh, cấp ủy, lãnh đạo, đảng viên, CBCS trong đơn vị phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng CATP.

Cùng với đó là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Quy định 114-QĐ/TW trong các tổ chức, cơ sở Đảng trong Đảng bộ CATP, Công an các đơn vị, địa phương…

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông