Chi bộ Ban Tổ chức Quận ủy Ngô Quyền Bàn giải pháp tham mưu nâng cao chất lượng, số lượng kết nạp đảng viên

20:41 01/07/2022

Sáng 1-7, Chi bộ Ban Tổ chức Quận ủy Ngô Quyền (thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể) sinh hoạt chuyên đề tháng 6 với nội dung: một số giải pháp tham mưu nâng cao chất lượng, số lượng kết nạp đảng viên tại Đảng bộ quận Ngô Quyền.

                                            

                                         Chi bộ Ban Tổ chức Quận ủy sinh hoạt chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên

      Tại cuộc sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên tập trung phân tích về tình hình kết nạp đảng viên  tại Đảng bộ quận hiện nay, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và các nguyên nhân. Từ đó, chi bộ Ban Tổ chức Quận ủy xác định công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi phải tập trung lãnh đạo, tham mưu giúp Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy các giải pháp để kết nạp được nhiều đảng viên mới, chất lượng tốt.

                                             

                                    Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu ý kiến

      Thuận lợi cơ bản là đồng chí Bí thư Quận ủy Phạm Văn Hà và đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ. Do đó, chi bộ đề ra nhiều giải pháp thiết thực, khả thi để tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy kết nạp mỗi năm 200 đảng viên trở lên.

                                      

                                                              Đảng viên chi bộ phát biểu ý kiến

      Cụ thể, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác phát triển đảng viên; chủ động làm tốt công tác tạo nguồn; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển đảng; kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên… Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong công tác phát triển đảng viên. Đặc biệt, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tham mưu về kết nạp đảng viên của cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Quận ủy…

                             

     Đồng chí Phạm Văn Hà, Bí thư Quận ủy tin tưởng Đảng bộ quận Ngô Quyền sẽ hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 1000 đảng viên trong nhiệm kỳ 2020- 2025

    Đồng chí Phạm Văn Hà phát biểu nêu rõ, phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ. Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ quận Ngô Quyền phấn đấu kết nạp 1000 đảng viên mới. Năm 2020 kết nạp được 195 đảng viên; năm 2021 kết nạp 200 đảng viên và 5 tháng đầu năm 2022 kết nạp được 51 đảng viên.

     Tuy nhiên, để bảo đảm thực hiện được chỉ tiêu, cần có nhiều giải pháp sáng tạo, chủ động cả về tạo nguồn cũng như thực hiện quy trình xét kết nạp. Đồng chí Bí thư Quận ủy Ngô Quyền đánh giá cao nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ và tin tưởng thời gian tới, chi bộ sẽ tham mưu nhiều biện pháp tích cực để công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ quận Ngô Quyền đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất./.

                                                                                                                                           Hồng Thanh

  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông