Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát THAHS & HTTP: Giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp

10:56 15/02/2022

Thời gian qua, cùng với việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc, Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát THAHS & HTTP đã chú trọng triển khai hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng. Hiện, toàn đơn vị có 46 cán bộ, đoàn viên; trong đó, có 5 cán bộ, đoàn viên có bằng Đại học, 4 đoàn viên đang học Đại học, 6 đoàn viên có bằng Trung cấp và 23 đảng viên sinh hoạt Đoàn.
Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở, thời gian qua, đơn vị đã quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đoàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Công tác đoàn vụ như giới thiệu, tiếp nhận sinh hoạt Đoàn, đóng đoàn phí được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ đúng quy định.

Trong năm 2021, đơn vị đã tổ chức lễ trưởng thành đoàn cho 2 đoàn viên, chuyển sinh hoạt đoàn cho 9 đoàn viên.

Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở đặc biệt chú trọng tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng cho cán bộ, đoàn viên.

Đồng thời tham mưu cho Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Công an trong tình hình mới.

Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành Đảng viên”, Chi đoàn cơ sở đã giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông