Chi đoàn phòng An ninh Kinh tế - CATP: Chú trọng đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong ĐVTN

18:50 12/04/2021

Thời gian qua, triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, cùng với việc tiếp tục duy trì khai thác hiệu quả “Tủ sách pháp luật”, thường xuyên phát động phong trào đọc sách trong đơn vị, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi giúp cán bộ, ĐVTN được học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật phục vụ công tác, Chi đoàn phòng An ninh Kinh tế - CATP đã phát huy hiệu quả hoạt động của 2 hộp thư tố giác tội phạm.
Cán bộ, ĐVTN phòng An ninh Kinh tế chế tạo mũ chống giọt bắn tặng các chốt kiểm soát dịch Covid - 19

Qua đó, giúp cán bộ, ĐVTN đơn vị chủ động trong công tác nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT.

Ngoài ra, năm 2020, Chi đoàn đã tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Câu lạc bộ nghiệp vụ” bằng những cách làm mới, đa dạng về nội dung, phong phú về phương thức thực hiện.

Từ đó, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, ĐVTN đơn vị, đáp ứng tốt yêu cầu công tác đặt ra trong tình hình mới.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông