Chuyển mục đích sử dụng đất

11:27 03/08/2017

Bạn PTH, ở phường Tràng Minh, quận Kiến An cho biết: Hiện nay nơi tôi ở có tình trạng một số người đứng ra “thu gom” đất nông nghiệp của nhiều hộ gia đình; rồi sau đó tự san lấp làm cơ sở kinh doanh. Đề nghị Chuyên mục “ Luật gia của bạn” Báo ANHP cho biết như vậy có được phép không; pháp luật hiện hành quy định cụ thể về trường hợp này như thế nào?

Trả lời: Điều mà bạn PTH hỏi được quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể như sau:

 1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

 a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

 b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản, sản xuất nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

 c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

 d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

 đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

 e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

 g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không  phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản suất phi nông nghiệp.

     2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển đổi mục đích sử dụng.

      Như vậy, đối chiếu quy định nêu trên thì việc một số người phường Tràng Minh, quận Kiến An (như bạn PTH phản ánh) đứng ra “thu gom” đất của các hộ gia đình rồi tự ý san lấp làm cơ sở kinh doanh là vi phạm Điều 57 Luật Đất đai năm 2013; phải được làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

       Luật gia PHẠM THẾ

Thông tin với chuyên mục “Luật gia của bạn” qua điện thoại: 0225.3842262 hoặc gửi thư điện tử vào địa chỉ email: bientaptin@gmail.com

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông