Chuyên mục Luật Cảnh sát cơ động, Phần 3 Thông tư 55/2022/TT-BCA: Quy định về trang phục Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát bảo vệ mục tiêu

18:53 30/01/2024

Điều 16, Chương III, Thông tư 55/2022/TT-BCA được Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành ngày 16-11-2022, quy định phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2023 đã đưa ra những quy định cụ thể về “Trang phục chiến đấu của Cảnh sát đặc nhiệm”.

Theo đó, Trang phục chiến đấu của Cảnh sát đặc nhiệm được quy định như sau:

Một là. Danh mục trang phục xuân hè, gồm: Công an hiệu; Mũ mềm gắn Công an hiệu; Mũ bảo hiểm Cảnh sát đặc nhiệm gắn Công an hiệu; Mũ chống nhận diện; Áo cánh tay trái gắn ký hiệu Cảnh sát đặc nhiệm; trước ngực bên phải gắn số hiệu; ngực trái gắn huy hiệu Công an nhân dân; cổ áo gắn phù hiệu kết hợp; Ký hiệu Cảnh sát cơ động; Số hiệu Công an nhân dân; Huy hiệu Công an nhân dân; Phù hiệu kết hợp; Áo lót gắn ký hiệu Cảnh sát đặc nhiệm; Dây lưng chéo; Quần; Dây lưng; Giầy ghệt; Bít tất; Găng tay.

Hai là. Danh mục trang phục thu đông, gồm: Công an hiệu; Mũ mềm gắn Công an hiệu; Mũ bảo hiểm Cảnh sát đặc nhiệm gắn Công an hiệu; Mũ chống nhận diện; Áo cánh tay trái gắn ký hiệu Cảnh sát đặc nhiệm; trước ngực bên phải gắn số hiệu; ngực trái gắn huy hiệu Công an nhân dân; cổ áo gắn phù hiệu kết hợp; Ký hiệu Cảnh sát cơ động; Số hiệu Công an nhân dân; Huy hiệu Công an nhân dân; Phù hiệu kết hợp; Áo lót gắn ký hiệu Cảnh sát đặc nhiệm; Áo mùa đông cánh tay trái áo gắn ký hiệu Cảnh sát cơ động; nhiều lớp; ngực phải gắn số hiệu; ngực trái gắn huy hiệu Công an nhân dân; cổ áo gắn phù hiệu kết hợp; Áo khoác mùa đông có mũ (chống rét): cánh tay trái gắn ký hiệu Cảnh sát đặc nhiệm; chất liệu giữ ấm; ngực phải gắn số hiệu; ngực trái gắn huy hiệu Công an nhân dân; cổ áo gắn phù hiệu kết hợp; Dây lưng chéo; Quần; Dây lưng; Giầy ghệt; Bít tất; Găng tay.

Ba là. Đối tượng sử dụng trang phục chiến đấu của Cảnh sát đặc nhiệm là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Cảnh sát đặc nhiệm trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an cấp tỉnh.

          Về “Trang phục Cảnh sát bảo vệ mục tiêu” Điều 17, Chương III Thông tư quy định cụ thể như sau:

Cảnh sát bảo vệ mục tiêu sử dụng trang phục của lực lượng Cảnh sát nhân dân được quy định tại Quyết định số 9350/QĐ-BCA-H03 ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1625/QĐ-BCA ngày 05/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an triển khai thi hành Nghị định số 29/2016/NĐ-CP ngày 21/4/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2007/NĐ-CP ngày 30/12/2007 quy định cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân.

Và tại khoản 2 Điều này của Thông tư quy định về việc bổ sung danh mục quân trang cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, gồm: Áo bông; Mũ bông; Quần, áo xuân hè dài tay; Găng tay trắng; Dây lưng chéo; Giầy da.

Đối tượng sử dụng trang phục của Cảnh sát bảo vệ mục tiêu là cán bộ, chiến sĩ đơn vị bảo vệ mục tiêu và đơn vị bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Công an cấp tỉnh.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông