Chuyên mục Luật Cư trú: Các hành vi nào bị cấm khi sử dụng phần mềm quản lý cư trú?!

15:01 20/06/2022

Quản lý, sử dụng phần mềm quản lý cư trú trong quy trình đăng ký cư trú là nội dung mới được ban hành để phù hợp với phương thức đăng ký, quản lý cư trú qua hệ thống phần mềm quản lý cư trú, nhằm mục đích hướng dẫn cụ thể việc quản lý, vận hành sử dụng phần mềm, chữ ký số và các hành vi bị nghiêm cấm.

Cụ thể, tại Điều 4, Thông tư 57/2021/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết như sau:

- Phần mềm quản lý cư trú thuộc hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu về cư trú do Bộ Công an xây dựng, thiết kế, cung cấp cho các cơ quan đăng ký cư trú để đăng ký cư trú, cập nhật, khai thác, sử dụng và quản lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Được vận hành thông qua hệ thống mạng nội bộ, được bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trong quá trình sử dụng.

- Phần mềm quản lý cư trú được tích hợp chữ ký số dùng cho cán bộ, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú để xác định tính pháp lý của các văn bản, biểu mẫu điện tử trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị. Văn bản điện tử đã được ký số phải được tiếp nhận và xử lý đúng quy trình để đảm bảo tính kịp thời, an toàn, bảo mật, tin cậy và xác thực. 

- Chữ ký số sử dụng trong phần mềm quản lý cư trú do Bộ Công an cung cấp cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú và người làm công tác đăng ký cư trú, dùng để ký số trên các văn bản điện tử khi thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú trên phần mềm quản lý cư trú qua mạng nội bộ.

- Các hành vi bị cấm khi sử dụng phần mềm quản lý cư trú: Sử dụng phần mềm quản lý cư trú vào các mục đích không thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được phân công; tự ý lập, tẩy xoá, sửa chữa, làm sai lệch nội dung hồ sơ, tài liệu trong phần mềm quản lý cư trú khi chưa được lãnh đạo cấp có thẩm quyền phê duyệt; cung cấp, chia sẻ trái phép thông tin về phần mềm quản lý cư trú.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông