Chuyên mục Luật Cư trú: Trình tự tiếp nhận khai báo cư trú của người không có nơi thường trú, tạm trú

12:13 06/07/2022

Tại Điều 18, Thông tư 57/2021/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể về trình tự tiếp nhận khai báo thông tin về cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú.

Nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú là một quy định mới của Luật Cư trú năm 2020 (Điều 19 Luật Cư trú). Theo đó, người không có nơi thường trú, nơi tạm trú phải khai báo thông tin về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại. Thông tư 57/2021/TT-BCA quy định về trình tự tiếp nhận thông tin về cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú như sau:

a) Xử lý hồ sơ: trong thời hạn 01 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ khai báo thông tin về cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú, cán bộ đăng ký đề xuất Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú thực hiện xác minh theo quy định. Căn cứ kết quả xác minh cán bộ đăng ký lập, ký Phiếu đề xuất phê duyệt hồ sơ, ghi rõ nội dung: ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, tài liệu có trong hồ sơ, yêu cầu giải quyết, ý kiến đề xuất, gửi kèm tài liệu có trong hồ sơ báo cáo Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú xét duyệt.

b) Xét duyệt hồ sơ: trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đề xuất của cán bộ đăng ký, Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú phải thực hiện duyệt, ký Phiếu đề xuất phê duyệt hồ sơ để cập nhật thông tin về nơi ở hiện tại của công dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.

c) Thông báo kết quả giải quyết: Cán bộ đăng ký thông báo kết quả cập nhật thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử đến hộp thư điện tử hoặc điện thoại, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, ứng dụng trên thiết bị điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

tin bài cùng chuyên mục:

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông