Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021: Trách nhiệm của gia đình người nghiện ma túy, cộng đồng

16:39 27/04/2023

Tại Điều 41, Chương V, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội Khóa XIV chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 11, ngày 30-3-2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022, đã đưa ra quy định cụ thể về “Biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy”.

Theo đó, biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy là biện pháp làm giảm tác hại liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gây ra cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy bao gồm: Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; các biện pháp khác theo quy định của Chính phủ. 

Đáng chú ý, tại Điều 42 của Luật này cũng quy định cụ thể về “Trách nhiệm của gia đình người nghiện ma túy, cộng đồng”

Theo đó, gia đình người nghiện ma túy có 2 trách nhiệm sau: Hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng; phối hợp với cơ quan, người có thẩm quyền trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc; phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy,  quản lý sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng. 

Cộng đồng nơi người nghiện ma túy cư trú thì có trách nhiệm động viên, giúp đỡ người nghiện ma túy; phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông