Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020”: 3 điều kiện đăng ký tạm trú

17:25 13/04/2022

Luật Cư trú năm 2020 sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú năm 2006 là nhằm bảo đảm ngày càng tốt hơn việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cho công dân. Do vậy, quy định về điều kiện đăng ký tạm trú cũng rất đơn giản để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có thể đăng ký khi không có nơi thường trú hoặc có nơi thường trú nhưng không thường xuyên sinh sống ở đó.

Cụ thể, tại Điều 27, Chương V, Luật Cư trú năm 2020 quy định điều kiện đăng ký tạm trú như sau:

Một là: Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Hai là: Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần.

Ba là: Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật này”.

Như vậy, Luật Cư trú năm 2020 quy định công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú; thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần (lưu ý là trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú).

Đối với trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì Luật Cư trú năm 2020 không quy định điều kiện đăng ký tạm trú phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý vì quy định này cản trở quyền đăng ký cư trú của công dân, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác quản lý cư trú của các cơ quan nhà nước.

Khi đồng ý cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ thì chủ chỗ ở hợp pháp đã đương nhiên chấp nhận cho người thuê, mượn, ở nhờ được sinh sống thường xuyên ở chỗ ở đó; người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ không được cản trở người đang thực tế cư trú thực hiện việc đăng ký tạm trú với cơ quan nhà nước nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Luật Cư trú năm 2020 đã nâng cao trách nhiệm của người có chỗ ở cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, góp phần hạn chế tình trạng cho người lao động ngoại tỉnh thuê, ở nhờ nhà tràn lan, không đăng ký tạm trú như hiện nay.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông