Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” 3 điều kiện được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp

20:12 05/04/2022

Luật Cư trú năm 2006 có quy định về tách sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, trước việc thay đổi về phương thức quản lý cư trú sang hình thức mới bằng quản lý qua mã số định danh cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC), Luật Cư trú năm 2020 đã sửa đổi theo hướng quy định điều riêng về việc tách hộ, với các điều kiện cụ thể để thành viên hộ gia đình được tách hộ đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp.

Cụ thể, Điều 25, Chương IV, Luật Cư trú năm 2020 quy định về tách hộ như sau:

Một là: Thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó;

c) Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 của Luật này.

Hai là: Hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

Trường hợp tách hộ sau ly hôn quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

Ba là: Thủ tục tách hộ được thực hiện như sau:

a) Người đăng ký tách hộ nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan đăng ký cư trú;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin; trường hợp từ chối giải quyết tách hộ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Như vậy có thể thấy, Luật Cư trú năm 2020 đã quy định điều kiện để tách hộ rất cụ thể, giải quyết được trường hợp vướng mắc lâu nay tại Luật Cư trú năm 2006 liên quan đến trường hợp vợ, chồng đã ly hôn và muốn tách hộ riêng khi phải thực hiện xóa đăng ký thường trú đối với người tách hộ tại sổ hộ khẩu cũ và phải có sự đồng ý của người vợ hoặc người chồng đã ly hôn (nếu họ là chủ hộ) thì mới được tách hộ.

Luật Cư trú năm 2020 quy định đối với trường hợp vợ, chồng đã ly hôn mà muốn tách hộ thì chỉ cần người tách hộ vẫn có quyền sử dụng chỗ ở hợp pháp đã đăng ký thường trú và đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định là có thể tự tách hộ.

Khi đó, cơ quan đăng ký cư trú sẽ cập nhật thông tin mới của người tách hộ vào CSDLQG về DC với trường thông tin về chủ hộ là chính bản thân người tách hộ hoặc người khác được đề cử là chủ hộ nếu trường hợp tách hộ có nhiều người; thực hiện điều chỉnh thông tin về các thành viên trong hộ đối với thông tin của người chủ hộ cũ và các thành viên khác trong hộ.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông