Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020”: Nhà nước bảo đảm thực hiện quyền tự do cư trú của công dân

15:57 13/03/2022

Hiện nay, các quy định của Luật Cư trú về điều kiện, thủ tục đăng ký cư trú đã cụ thể, rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú, lựa chọn nơi cư trú. Tuy nhiên, về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú còn mang tính thủ công, rườm rà, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nhất là sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết về bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì việc thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký cư trú cho công dân cũng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với hình thức quản lý đã được thay đổi cũng như yêu cầu quản lý dân cư trong tình hình mới.
Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – CATP giới thiệu hệ thống máy chủ Trung tâm dữ liệu dân cư

Kế thừa quy định của Luật Cư trú năm 2006, Điều 5, Luật Cư trú năm 2020 đã quy định cụ thể về việc bảo đảm thực hiện quyền tự do cư trú của công dân và quản lý cư trú như sau:

1. Nhà nước có chính sách và biện pháp đồng bộ để bảo đảm việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân.

2. Nhà nước bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đầu tư phát triển công nghệ tiên tiến, hiện đại cho hoạt động đăng ký, quản lý cư trú.

Theo đó, để bảo đảm thực hiện quyền tự do cư trú của công dân, Nhà nước có trách nhiệm ban hành chính sách và biện pháp đồng bộ; đảm bảo ngân sách, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đầu tư phát triển công nghệ tiên tiến, hiện đại cho hoạt động đăng ký, quản lý cư trú. Luật Cư trú năm 2020 được ban hành, cùng với đó là chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý cư trú như xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, yêu cầu cư trú và quản lý cư trú; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú cũng như tạo ra sự chuyển biến căn bản trong quan hệ giải quyết thủ tục đăng ký cư trú giữa cơ quan nhà nước với người dân.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông