Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế về quản lý cư trú phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế

19:50 13/03/2022

Cư trú và quản lý cư trú là một nội dung cơ bản và trọng yếu trong quản lý nhà nước của mỗi quốc gia trên thế giới. Bất kỳ một thể chế nhà nước nào cũng đều coi đây là công cụ quan trọng, hữu hiệu để nhà nước thực hiện quản lý xã hội, nắm bắt và kiểm soát mọi vấn đề liên quan đến tình hình dân số, tình hình sinh sống, di chuyển của người dân, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Theo nghiên cứu của cơ quan chức năng cho thấy: hiện nay các quốc gia đều có hệ thống quy định về quản lý cư trú tương đối đầy đủ, chặt chẽ và rõ ràng với những phương thức quản lý khác nhau. Nhiều quốc gia không chỉ sử dụng một phương thức quản lý cư trú mà kết hợp đồng thời nhiều phương thức để thực hiện việc quản lý cư trú. Nhằm cụ thể hóa quan điểm của Đảng về tăng cường hợp tác quốc tế về cư trú, Điều 6, Luật Cư trú năm 2020 đã quy định về hợp tác quốc tế về cư trú, như sau:

Điều 6. Hợp tác quốc tế về quản lý cư trú:

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế về quản lý cư trú phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế; thực hiện điều ước quốc tế liên quan đến quản lý cư trú mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.

Như vậy, trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về quản lý cư trú, nhà nước ta thực hiện phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Đồng thời thực hiện điều ước quốc tế liên quan đến quản lý cư trú mà nước ta là thành viên.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông