Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT- Phần III Thông tư số 16/2018/TT-BCA: 3 chức năng quản trị Cơ sở dữ liệu về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

16:39 13/01/2023

Nếu như các Điều 16, 17, Chương II, Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15-5-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định chi tiết về công tác quản lý và bảo đảm an ninh, an toàn Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ thì Điều 18 của Thông tư quy định về công tác quản lý tài khoản quản trị Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ như sau:

Quản lý tài khoản quản trị Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do cán bộ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được giao nhiệm vụ và thực hiện các chức năng quản trị sau:

Một là. Cấp, thu hồi tài khoản và mật khẩu cho người dùng để đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

Hai là. Phân quyền các chức năng của Cơ sở dữ liệu cho người dùng, nhóm người dùng.

Ba là. Tìm kiếm và xem thông tin các thao tác đã được thực hiện trên Cơ sở dữ liệu của các tài khoản.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông