Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT- Phần III Thông tư số 16/2018/TT-BCA: Thẩm quyền quyết định số lượng, chủng loại VK, CCHT được phép mang vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

09:36 04/01/2023

Tại Điều 2, Chương I, Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15-5-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an đã quy định rõ thẩm quyền quyết định số lượng, chủng loại VK, CCHT được phép mang vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH quyết định số lượng, chủng loại VK, CCHT được phép mang vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để luyện tập, thi đấu thể thao, triển lãm, trưng bày, chào hàng, giới thiệu sản phẩm, làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Cơ quan có thẩm quyền được Bộ trưởng Bộ Công an giao xây dựng chương trình, kế hoạch theo quy định tại điểm c, khoản 1; điểm c, khoản 2, Điều  12, Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT phải gửi hồ sơ xin ý kiến Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và các đơn vị có chức năng liên quan của Bộ Công an trước khi trình Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định số lượng, chủng loại VK, CCHT mang vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo chương trình, kế hoạch của Bộ Công an.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông