Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Vũ khí thể thao được sử dụng như thế nào?

09:41 08/09/2022

Nếu như Điều 26, Chương II, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quy định rõ thủ tục cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thì Điều 27, Luật này quy định cụ thể về việc sử dụng vũ khí thể thao như sau:

a) Vũ khí thể thao được sử dụng trong tập luyện, thi đấu thể thao tại  trường bắn hoặc địa điểm tổ chức, được cảnh giới và có biện pháp bảo đảm an  toàn; tuân thủ giáo án tập luyện, luật thi đấu thể thao và điều lệ giải. 

b) Vũ khí thể thao phải được kiểm tra an toàn trước, trong và sau khi tập luyện, thi đấu thể thao.

c) Vũ khí thể thao được giao cho vận động viên, huấn luyện viên, học  viên hoặc hội viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 24 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để tập luyện, thi đấu thể thao tại địa điểm tập luyện và thi đấu.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông