Công an đóng góp lớn vào thành tựu của đất nước

02:49 12/02/2010

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra rất cao, đòi hỏi lực lượng công an nhân dân trong bất cứ tình huống nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, cùng các lực lượng và toàn dân giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững môitrường hòa bình, ổn định cho đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ đón Tổng bí thư Nông Đức Mạnh (Ảnh: TTX VN)
Cán bộ, chiến sĩ đón Tổng bí thư Nông Đức Mạnh (Ảnh: TTX VN)

Điều này được nêu trong lời chúc Tết chiều 11-2 của Tổng Bí thư đối với lực lượng công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Khẳng định những đóng góp lớn của lực lượng công an nhân dân vào những thành tựu quan trọng của đất nước năm qua, Tổng Bí thư cũng cho rằng năm 2010 có nhiều sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng. Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch sẽ gia tăng các hoạt động chống phá đất nước với nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc hơn. Tình hình trật tự an toàn xã hội phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là các loại tội phạm đang có xu hướng gia tăng.

Bởi vậy, lực lượng công an nhân dân cần nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ của đất nước nói chung và nhiệm vụ công tác công an nói riêng trong năm 2010; phối hợp cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; bảo vệ an toàn cho các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn, các hội nghị, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phục vụ cho việc phát triển kinh tế của đất nước.

Lực lượng công an cũng được yêu cầu làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương về các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh trật tự xã hội.

Cùng với đó, lực lượng này cần chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; âm mưu, thủ đoạn của bọn tội phạm, kịp thời ngăn chặn không để xảy ra khủng bố, phá hoại; làm tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ. Tăng cường phối hợp với các ngành, nhất là phối hợp với quân đội nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đến các yêu cầu tham mưu bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tựt; tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên các lĩnh vực, nhất là về thông tin, báo chí, xuất bản và an ninh trên mạng.

Bên cạnh đó, ngành công an cũng cần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính trong nội bộ, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong công an nhân dân và Đại hội đại biểu Công an Trung ương lần thứ V, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng công an gắn liền với việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".


Theo TTX VN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông