Công an thành phố: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”

12:16 27/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30-5-2022 của UBND TP, CATP vừa ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” năm 2022 trong toàn lực lượng.
Tuổi trẻ CAQ Kiến An chung tay trồng, chăm sóc cây xanh

Theo đó, mục đích Kế hoạch hướng tới là nhằm phổ biến, quán triệt tới toàn thể CBCS trong lực lượng CATP nhận thức sâu sắc ý nghĩa của phong trào, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của mỗi CBCS, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; có ý thức, hành vi văn hóa khi tham gia giao thông; thực hiện hành vi, ứng xử có văn hóa, thân thiện với môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, song song với việc làm tốt công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và cộng đồng dân cư để mọi người nhận thức rõ tính cấp bách, tầm quan trọng của việc xây dựng thành phố “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”.

Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi người, mọi ngành và mọi cấp trong việc tự giác tham gia thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Cùng với đó, Công an các đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại địa bàn cơ sở. Đồng thời, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục để mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng và trực tiếp tham gia cấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, TTATGT, TTCC, PCCC; tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật trong việc bảo đảm TTATXH.

Tuổi trẻ CAQ Kiến An chung tay trồng, chăm sóc cây xanh

 Theo đó, 7 công tác trọng tâm để đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” năm 2022 trong toàn lực lượng đã được CATP xác định.

Công an các đơn vị, địa phương sẽ tăng cường tập trung lực lượng, phương tiện tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các Kế hoạch của CATP về việc thực hiện công tác xoá quảng cáo, rao vặt trái quy định trên địa bàn thành phố, bảo đảm TTATGT và các văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác bảo đảm trật tự lòng đường, vỉa hè, mỹ quan đô thị…

Mặt khác, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ xử lý chất thải rắn lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý các vụ việc gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực: xử lý chất thải, khai thác tài nguyên, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhập khẩu công nghệ máy móc, nguyên vật liệu... Qua đó, góp phần làm cho đô thị Hải Phòng ngày càng trở lên “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”.

Tăng cường công tác đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội, nhất là nạn cờ bạc, số đề trên các tuyến phố, các khu vực công cộng. Chỉ đạo Công an các phường tham gia, phối hợp chặt chẽ với các tổ quản lý đô thị phường triển khai ký cam kết tự quản giữ gìn TTĐH, VSMT tới các hộ gia đình và cơ quan doanh nghiệp ở mặt đường; đăng ký xây dựng các tuyến đường, ngõ phố tự quản, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng, TTĐH, vệ sinh môi trường đô thị.

Cùng với đó, CATP sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những vướng mắc, hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy. Bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ kịp thời, hiệu quả các vụ cháy, nổ xảy ra, không để cháy lan, cháy lớn.

CATP giao Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch của Giám đốc CATP để xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức phát động phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” năm 2022 tại đơn vị; báo cáo kết quả về Giám đốc CATP để chỉ đạo.

Giao Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các ban, ngành, đoàn thể và Công an các đơn vị, địa phương phát động mạnh mẽ quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn CATP tổ chức lồng ghép nội dung xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị với các chương trình, phong trào khác do CATP phát động. Phát động trong hệ thống đoàn viên thanh niên, hội viên tích cực tham gia và đăng ký xây dựng các công trình hưởng ứng thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Phòng Tham mưu có trách nhiệm giúp Giám đốc CATP theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của Công an các đơn vị, địa phương. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND TP theo quy định.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông