Công an thành phố giao ban công tác tư tưởng, dư luận xã hội quý 2 năm 2020

19:16 23/06/2020

Chiều ngày 23-6, Công an thành phố tổ chức hội nghị giao ban công tác tư tưởng, dư luận xã hội quý 2 năm 2020. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong quý 2, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy CATW, Bộ Công an, của Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy, Giám đốc CATP tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng; kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết tác phong của CBCS; chủ động đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CBCS; kịp thời nắm và giải quyết tư tưởng, động viên CBCS khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất trong công tác. Trong quý, nhìn chung tư tưởng CBCS cơ bản ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quý 3 năm 2020, Công an thành phố đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư tưởng, dư luận xã hội, trong đó Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị kịp thời thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, của Đảng ủy, Giám đốc CATP về Đại hội Đảng các cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS; nắm và giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến tư tưởng của CBCS, định hướng giúp CBCS yên tâm công tác. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của CBCS và dư luận nhân dân phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an Hải Phòng; diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và Đại hội Đảng các cấp để tham mưu, giúp cấp ủy, lãnh đạo định hướng, giải quyết kịp thời, không để phát sinh phức tạp…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP ghi nhận kết quả công tác tư tưởng, dư luận xã hội của Công an các đơn vị, địa phương, đồng thời yêu cầu Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, nhất là các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội trong CATP tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình liên quan đến lực lượng Công an Hải Phòng, qua đó kịp thời tham mưu giải quyết để ổn định tư tưởng CBCS; có chế độ khen thưởng xứng đáng các đồng chí cộng tác viên nhiệt tình, hoạt động hiệu quả, xông xáo, tích cực trong công tác. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP cũng đề nghị mỗi cộng tác viên dư luận xã hội trong CATP phải là một tuyên truyền viên giúp định hướng thông tin, góp phần để CBCS ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông