Công an tỉnh Thái Bình: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc vận động lớn

14:25 02/08/2017

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động lớn do Bộ Công an phát động, Công an tỉnh Thái Bình đã tập trung vào 5 nhóm giải pháp để triển khai hiệu quả cuộc vận động, bao gồm:

Một là, hội nghị mở rộng, quán triệt sâu rộng trong toàn thể CBCS chủ đề hành động: “Gần dân, trọng dân, trách nhiệm với dân; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ Công an Thái Bình trong lòng nhân dân”. Hai là, gắn cuộc vận động với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 với chủ đề: “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; ra sức lập công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Ba là, chọn đơn vị chỉ đạo điểm; mở rộng đối tượng đến lực lượng Công an xã. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình. Ký giao ước thi đua, đưa kết quả thực hiện Cuộc vận động thành nội dung thi đua hằng tháng đối với từng cá nhân. Bốn là, cụ thể hóa các tiêu chí về phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; tạo sự lan tỏa trong CBCS với các tiêu chí: “Đơn vị kỷ cương, tổ đội gương mẫu, địa bàn trong sạch”; “Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, cán bộ chuyên cần”; “Huấn luyện giỏi, cơ động nhanh, kỷ luật nghiêm”; “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”...

Năm là, đề cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông