Công bố dịch cúm gia cầm tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh

14:40 13/02/2012

Ngày 10-2-2012, Phó chủ tịch UBND TP Đỗ Trung Thoại ký quyết định công bố dịch cúm gia cầm (H5N1) xảy ra trên địa bàn phường Đa Phúc, quận Dương Kinh. 

Thành phố giao Chủ tịch UBND quận Dương Kinh, Chủ tịch UBND phường Đa Phúc thực hiện ngay các biện pháp chống dịch theo sự đạo, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thú y, đúng quy định của pháp luật Thú y hiện hành và yêu cầu Chánh Văn phòng UBND TP, Chủ tịch UBND quận Dương Kinh, Chủ tịch UBND phường Đa Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục thú y và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.


PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông