Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp!

15:29 22/07/2020

Trong 2 ngày 21, 22-7, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an. Về dự đại hội có 155 đại biểu đại diện cho 1037 đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

 Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIV phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiểu Nghị quyết Đại hội XIV đề ra. Tình hình An ninh chính trị được bảo đảm, nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết kịp thời từ cơ sở, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Công tác bảo đảm TTATXH có nhiều chuyển biến tích cực; tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông hàng năm đều giảm; hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT được nâng cao. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào chiều sâu, thiết thực hơn, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo đảm ANTT. Các mặt công tác xây dựng Đảng, XDLL, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đạt được những kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng cao một bước; kỷ cương, kỷ luật tiếp tục được tăng cường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, CBCS Công an tỉnh ngày càng trưởng thành lớn mạnh, có lập trường tư tưởng vững vàng, tận tụy, trách nhiệm với công việc. Uy tín của lực lượng Công an đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt. 5 năm nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam đều được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam gặp gỡ các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội cũng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các mặt công tác Công an nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó có việc nắm vững, thực hiện dúng đắn và vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cụ thể hóa thành chương trinh hành động, đề ra các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam chủ động đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm, lựa chọn 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi 15 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới. Qua đó, Đại hội xác định phương hướng tổng quát là: Phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, nâng cao hiệu quả công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo đảm ANTT. Tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản. Bảo vệ vững chắc ANQG, bảo đảm an ninh trên tất cả các lĩnh vực; tạo chuyển biến tích cực về TTATXH; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, tất cả vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam nhanh và bền vững. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng, XDLL Công an tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Tập trung hướng mạnh về cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, cán bộ chỉ huy các cấp; duy trì và đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; bảo đảm hậu cần – kỹ thuật phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu.

 Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, Đại hội lựa chọn 3 khâu đột phá là: Tổ chức có hiệu quả công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, bảo đảm ANCT, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, kiềm chế và làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội. Hướng mạnh về cơ sở, tăng cường toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an cấp cơ sở; xây dựng và nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; siết chặt kỳ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông và Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích nổi bật mà Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy CATW, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam; thực hiện đạt cao hơn các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra, trong đó tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, tăng cường hiệu lực, hiệu quả lực lượng Công an xã, giữ vững ổn định ANTT địa bàn, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trước mắt, lực lượng Công an tỉnh cần làm tốt công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

 Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thay mặt BCH Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 phát biểu cảm ơn và nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 23 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên gồm 13 đại biểu (12 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết). Với 100% số phiếu tín nhiệm, Đại hội đã bầu Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông