Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các nhà thuốc

  16:39 14/04/2024

  Các điều kiện PCCC mà nhà thuốc phải đáp ứng được quy định trong Luật Phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2001 và nhiều văn bản hướng dẫn, thông tư, và nghị định được sửa đổi và bổ sung.

  Theo đó, dựa vào diện tích của nhà thuốc, có hai danh mục cơ sở quản lý theo quy định của Luật PCCC. Nếu diện tích nhà thuốc lớn hơn hoặc bằng 300m2, nó sẽ thuộc danh mục cơ sở quản lý của Công an (nhóm danh mục cơ sở thuộc phụ lục III – nghị định 136/2020/ND-CP).

  Ngược lại, nếu diện tích nhỏ hơn 300m2 (thường là trường hợp đa số các nhà thuốc), nhà thuốc sẽ thuộc danh mục cơ sở quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã/phường (nhóm danh mục cơ sở thuộc phụ lục IV – nghị định 136/2020/ND-CP).

  Với nhóm nhà thuốc có diện tích dưới 300m2, Luật PCCC đặt ra các yêu cầu cụ thể để tuân thủ, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động.

  Nhiệm vụ của nhà thuốc trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy (PCCC) được mô tả như sau: Thứ nhất, nhà thuốc phải thiết lập và tuân thủ nội quy, sử dụng biển cấm, biển báo, sơ đồ, hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn, đảm bảo tuân thủ theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn PCCC hoặc theo hướng dẫn của Bộ Công an.

  Các nhà thuốc cần tuân thủ các điều kiện PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn

  Thứ hai, nhà thuốc cần có đội ngũ lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành phù hợp với loại hình cơ sở và đảm bảo rằng họ đã được huấn luyện chuyên sâu về nghiệp vụ PCCC.

  Thứ ba, nhà thuốc phải có phương án chữa cháy và nó cần được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền.

  Thứ tư, nhà thuốc cần có hệ thống giao thông, cung cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, cũng như hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, và các phương tiện PCCC khác, đảm bảo về số lượng và chất lượng theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật PCCC hoặc theo hướng dẫn của Bộ Công an.

  Cuối cùng, nhà thuốc phải thiết lập và thực hiện quy định, phân công chức trách và nhiệm vụ cụ thể về PCCC. Những người được phân công nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy cần được đào tạo và bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ PCCC.

  Cơ quan chức năng cảnh báo về các phương pháp PCCC cho nhà thuốc tuân thủ các nguyên tắc như: tắt hết thiết bị điện khi ngừng sử dụng, không nên làm việc này và việc kia cùng lúc vì dễ dẫn đến tình trạng quên tắt thiết bị; Sử dụng thiết bị điện đúng công suất để đảm bảo sự an toàn cho chính bạn và những người xung quanh; Không lưu trữ những chất dễ gây cháy nổ khi không được phép của cơ quan có chức năng. Phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn phòng cháy của cơ quan chức năng khi được phép lưu trữ.

  Khi có cháy, cần ngắt các thiết bị điện trong gia đình qua công tắc điện tổng bằng gậy, chất cách điện; Tuyệt đối không sử dụng nước để dập lửa phát ra từ xăng, dầu vì các chất trên nhẹ hơn nước nên sẽ khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khó khống chế; Khi xảy ra cháy nổ phải báo ngay cho cơ quan chức năng phòng cháy chữa cháy…

  TRUNG KIÊN

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông