Đảng bộ quận Ngô Quyền: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

11:15 03/08/2022

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ quận Ngô Quyền đặt mục tiêu kết nạp 1000 đảng viên mới. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Quận ủy Ngô Quyền đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, bảo đảm chất lượng, cần tiếp tục có những giải pháp phù hợp để bảo đảm hiệu quả cao và bền vững.

                                                                                       Những kết quả bước đầu

          Hiện nay, Đảng bộ quận Ngô Quyền có 86 tổ chức cơ sở Đảng (36 Đảng bộ và 50 chi bộ) với 11.971 đảng viên. Trong đó, khối phường có 12 Đảng bộ với 9281 đảng viên; khối lực lượng vũ trang, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có 14 Đảng bộ, chi bộ với 952 đảng viên; khối doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và từ 50% vốn điều lệ trở lên có 18 Đảng bộ, chi bộ với 414 đảng viên; khối doanh nghiệp Nhà nước sở hữu dưới 50% vốn điều lệ và doanh nghiệp tư nhân, HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có 42 Đảng bộ, chi bộ với 1324 đảng viên.

          Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, trong đó có công tác kết nạp đảng viên, hơn 2 năm qua, Quận ủy Ngô Quyền lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở làm tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch, giao chỉ tiêu và bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Trong đó, yêu cầu thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với quản lý, rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

     Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, gắn trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Quận ủy được phân công phụ trách, theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng, gắn với kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hàng năm.

                                                    

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Ngô Quyền Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu một số giải pháp về công tác phát triển đảng viên

          Quận ủy Ngô Quyền giao Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu mẫu hóa quy trình, các bước trong công tác phát triển đảng viên và chuyển đảng chính thức. Hàng tháng, phối hợp với Văn phòng Quận ủy bố trí định kỳ lịch họp Ban Thường vụ Quận ủy để duyệt phát triển đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội các cấp tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; hàng năm tổ chức 5 lớp bồi dưỡng để giúp quần chúng và đảng viên mới nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xác định động cơ đúng đắn trên cơ sở giác ngộ lý tưởng, tự giác phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

          Kết quả, năm 2020, 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, quận Ngô Quyền đã bồi dưỡng 751 quần chúng ưu tú nhận thức về Đảng. Trong đó, quần chúng ưu tú trong nguồn kết nạp Đảng là đoàn viên thanh niên có 252 người; là đoàn viên công đoàn có 499 người. Năm 2020, Quận ủy Ngô Quyền kết nạp 195 đảng viên mới; năm 2021 kết nạp 200 đảng viên và 5 tháng đầu năm 2022 kết nạp 51 đảng viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu mà Ban Chấp hành Đảng bộ quận đề ra.

                                                             Nhận diện rõ khó khăn, đề ra giải pháp phù hợp

          Tuy nhiên, theo Ban Tổ chức Quận ủy Ngô Quyền, công tác kết nạp đảng viên hiện có nhiều khó khăn do lực lượng lao động của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy giảm; một số thanh niên thiếu hoài bão, không có nguyện vọng vào đảng; một số chi bộ do thiếu nguồn nên không kết nạp được đảng viên mới…

                     Qua rà soát cho thấy nguồn kết nạp đảng viên chưa thật sự bền vững, đang có xu hướng giảm ở các khu vực như lực lượng vũ trang, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (năm 2020 kết nạp 40 đảng viên; năm 2021 kết nạp 35 đảng viên, giảm 12,5%).

     Trong khối doanh nghiệp tư nhân, việc kết nạp đảng viên chủ yếu tập trung ở một số Đảng bộ lớn, có nhiều lao động như Đảng bộ Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong; Công ty CP Tập đoàn VLC; Công ty CP Container Việt Nam; Công ty CP Du lịch Hải Đăng; Công ty CP Bia Hà Nội- Hải Phòng. Có 25/86 tổ chức cơ sở Đảng 2 năm liền 2020-2021 không kết nạp đảng viên… Quận ủy Ngô Quyền cho rằng, việc phát triển đảng viên chưa tương xứng với quy mô, số lượng, chất lượng quần chúng và không đồng đều ở các khu vực, đối tượng, cần có các giải pháp phù hợp để khắc phục và bảo đảm yêu cầu, chất lượng công tác kết nạp đảng viên.

                                                

Đồng chí Phạm Văn Hà, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền chỉ đạo công tác phát triển đảng viên tại cuộc sinh hoạt chi bộ Ban Tổ chức Quận ủy Ngô Quyền

          Từ đó, Quận ủy Ngô Quyền xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức; quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ phát triển đảng viên. Theo đó, Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm về công tác phát triển đảng viên, kết quả kết nạp đảng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm.

          Biện pháp quan trọng hơn cả là đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, coi trọng công tác tập hợp đoàn viên, hội viên; thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu, qua đó phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng để giới thiệu hội viên, đoàn viên ưu tú cho Đảng.

     Đồng thời, Quận ủy Ngô Quyền cũng đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp; quan tâm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; kiên quyết khắc phục tình trạng tổ chức đảng có nguồn nhưng không kết nạp được đảng viên. Quận ủy Ngô Quyền cũng chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển Đảng, không chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong công tác phát triển đảng viên.  

          Đồng chí Phạm Văn Hà, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền  nêu rõ, phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ. Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ quận Ngô Quyền phấn đấu kết nạp 1000 đảng viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp 200 đảng viên. Để bảo đảm thực hiện được chỉ tiêu, cần có nhiều giải pháp sáng tạo, chủ động cả về tạo nguồn cũng như thực hiện quy trình xét kết nạp. Đồng chí Bí thư Quận ủy Ngô Quyền cho biết sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp phù hợp để công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ quận Ngô Quyền đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất./.

                                                                                                                                                         Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông