Đấu giá đất được thực hiện công khai, liên tục

15:52 15/08/2014

Việc giao đất tràn lan rất dễ dẫn đến hậu quả sử dụng đất lãng phí. Luật đất đai 2013 quy định rõ những trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và đây cũng là hình thức chủ yếu để từng bước nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng đất hiệu quả.

Cụ thể, các trường hợp sau: đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; giao đất, cho thuê đất đối với đất nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân và giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì phải tiến hành đấu giá đất.

Tại điều 117 Luật đất đai 2013 cũng chỉ rõ việc đấu giá đất phải được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

KO  


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông