Đầu tư cho công tác dân số đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

  21:31 26/12/2022

  Hướng ứng Tháng Hành động quốc gia về Dân số (tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2022 với Chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững”. Thời gian qua, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) của thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn thành phố.

  Truyền thông đến mọi đối tượng

  Có thể thấy, nhận thức và hành động của đại bộ phận người dân về chính sách DS-KHHGĐ đã có những chuyển biến tích cực. Thời gian qua, Chi cục DS-KHHGĐ tiếp tục duy trì phương pháp tuyên truyền truyền thống như phát tờ rơi tuyên truyền công tác dân số và phát triển năm 2022 (166.400 tờ); lắp đặt 185 pano truyền thông công tác dân số và phát triển tại 12 quận, huyện (Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn, An Dương, Kiến Thụy, Cát Hải, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão).

  Năm 2022, Chi cục DS-KHHGĐ tổ chức thực hiện Chiến dịch truyền thông tư vấn chuyên đề Chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại 217 xã, phường, thị trấn thuộc 14 quận, huyện trên toàn thành phố (645 băng rôn; 1.156 khẩu hiệu, 58.568 tờ rơi; viết 938 tin bài phát thanh, truyền thanh với thời lượng hơn 11.465 phút); tổ chức 376 hội nghị truyền thông, nói chuyện chuyên đề (29.589 lượt đối tượng); 2.858 cuộc tư vấn, nói chuyện nhóm nhỏ (24.639 đối tượng); tư vấn tại hộ gia đình (32.065 đối tượng)...

  Cán bộ dân số đến nhà người dân phường Nam Hải (quận Hải An) tuyên truyền, phổ biến kiến thức về kế hoạch hoá gia đình

  Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức 20 buổi truyền thông tại 20 xã, phường, thị trấn về chăm sóc SKSS/KHHGĐ, các Chương trình, Đề án năm 2022. Để thông tin có thể tiếp cận với mọi đối tượng, mọi lựa tuổi, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình đã triển khai hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, đã có 1.003 tin bài đăng trên nền tảng Facebook, 626 tin bài trên Zalo, TikTok và thu hút 25.000 lượt người xem. Trong năm, công tác truyền thông, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên tại các trường học THPT, THCS thu hút được hơn 60.000 học sinh.

  Theo báo cáo của Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, năm 2022 công tác tuyên truyền nhìn chung đã đem lại kết quả khả quan. Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh: 66,02% đạt 101,6% kế hoạch năm; tỷ lệ trẻ em mới sinh được sàng lọc sơ sinh: 61,23% đạt 102,1% kế hoạch năm, tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn: 48,82% tăng 8,82% kế hoạch năm giao.

  Hướng tới phát triển bền vững

  Trong năm 2021 và 2022, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành NQ số 20/2021/NQ-HĐND về mức chi bồi dưỡng cho người là cộng tác viên dân số đã được nâng lên so với những năm trước và Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND về quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Hai Nghị quyết của HĐND thành phố được ban hành đã thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đối với công tác dân số thành phố nhằm hướng tới việc nâng cao chất lượng dân số để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

  Cụ thể, theo Nghị quyết số 15 khuyến khích, hỗ trợ 5 triệu đồng/cộng tác viên/năm đối với cộng tác viên khi: thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch năm được giao về vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại; thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch năm được giao về vận động đối tượng tham gia thực hiện tầm soát trước sinh, tầm soát sơ sinh. Khuyến khích, hỗ trợ 20 triệu đồng đối với xã thuộc khu vực hải đảo khi đạt tiêu chí: Trong năm bình xét, đạt tỷ lệ từ 70% trở lên cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con. Khuyến khích, hỗ trợ 50 triệu đồng đối với xã khi đạt tiêu chí: 3 năm liên tục tính đến năm bình xét, đạt tỷ lệ từ 70% trở lên cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh để sinh đủ 2 con…

  Giám đốc Trung tâm Dân số Kế hoạch hoá gia đình huyện Thủy nguyên, ông Mai Xuân Thanh cho biết, Nghị quyết số 20 được ban hành có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm, đề cao vai trò của công tác dân số với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội tại mỗi địa phương và toàn thành phố. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20, ngay từ khi Nghị quyết số 20 được ra đời, Ban dân số địa phương đã phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết tới các ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn. Qua đó đã nâng cao được nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân về công tác dân số trong tình hình mới.

  Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hải, quận Hải An, Phùng Thị Khánh Hà cho biết: Để triển khai thực hiện có hiệu quả theo Nghị quyết 20 và 15, địa phương đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công tác dân số và phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ dân số, cộng tác viên dân số nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời đổi mới, đa dạng các hoạt động truyền thông với nhiều hình thức phong phú phù hợp với các nhóm đối tượng.

  Với sự vào cuộc của chính quyền các cấp, sự nỗ lực bền bỉ của cơ quan chuyên trách công tác dân số và phát triển từ thành phố đến cơ sở, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, công tác Dân số của thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Những kết quả đó đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập bình quân đầu người hàng năm, xóa đói, giảm nghèo và nâng cao mức sống của nhân dân.

  DUYÊN PHƯƠNG

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông