Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CATP

17:10 12/03/2011

Chiều 10-3, Hội đồng phối hợp công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục phápluật và Ban chấp hành Chi hội Luật gia CATP tổ chức cuộc họp triển khaituyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 trong lực lượng công an Hải Phòng và thống nhất kế hoạch chuẩn bị Đại hội chi hội luật gia CATP nhiệm kỳ lần thứ IV (2011-2015).

Tại cuộc họp, đại tá Thân Công Chưởng, Trưởng phòng Pháp chế - CATP đã công bố Quyết định số 25/2011/QĐ-GĐ (PV19) ngày 14-2-2011 của Giám đốc CATP về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng công an Hải Phòng, gồm 15 đồng chí do đại tá Đỗ Hữu Ca - Giám đốc CATP làm Chủ tịch; đại tá Phó giám đốc Lê Quốc Trân làm Phó chủ tịch và 13 ủy viên đại diện cho các phòng nghiệp vụ, đơn vị chức năng CATP. Cuộc họp cũng đã thống nhất đề cử danh sách các báo cáo viên pháp luật thành phố trong lực lượng công an Hải Phòng, danh sách các báo cáo viên pháp luật CATP tại công an các đơn vị trực thuộc và danh sách tổ giúp việc Hội đồng phối hợp công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật CATP.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy - HĐND - UBND và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, ngày 9-3-2011, Hội đồng phối hợp công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật CATP đã đề ra kế hoạch số 45/KH-CATP (PV19) về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn lực lượng công an Hải Phòng với nhiều nội dung phong phú, biện pháp cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành nói chung, cũng như với hoạt của từng đơn vị, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14; quy định về luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; các văn bản Luật, Pháp lệnh, Nghị định và những quy định do Bộ Công an ban hành… nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi CBCS và nhân dân trên địa bàn thành phố…

THẾ HÙNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông