CATP triển khai công tác ứng phó với biến đổi khí hậu

21:09 11/07/2018

Triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, ngày 6-7 vừa qua, Giám đốc CATP Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 834/KH-CAHP-PC49, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương trực thuộc tổ chức quán triệt và thi hành nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 16/12/2017 của UBND thành phố và các nhiệm vụ đề ra trong Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua đó nâng cao nhận thức cho toàn thể CBCS trong lực lượng CATP về khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT trong việc triển khai thực hiện các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu,đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên.

Lực lượng Công an thu hoạch, vận chuyển lúa giúp dân tránh bão

   Đồng thời, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn CATP (Ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn CATP) trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường phối hợp đồng bộ, hiệu quả theo phương châm lấy phòng ngừa là nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông