Triển khai nghiêm túc quy định về bồi thường nhà nước

15:46 08/07/2018

6 tháng đầu năm 2018, Công an thành phố thường xuyên phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt đến toàn thể CBCS, nhất là lực lượng trực tiếp làm công tác điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hình sự và lực lượng làm công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, qua đó không để xảy ra oan sai, phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện các quy định về bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2018, theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND thành phố; xây dựng kế hoạch tập huấn Luật bồi thường trách nhiệm nhà nước cho CBCS trong toàn lực lượng…

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công an Hải Phòng không nhận được yêu cầu nào về bồi thường theo Luật bồi thường nhà nước.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông