Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự - CATP: Đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp

15:21 19/09/2022

Thời gian qua, triển khai chương trình đồng hành với đoàn viên, thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, chuyên môn kỹ thuật, kiến thức xã hội, kỹ năng công tác, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát hình sự - CATP đã chủ động làm tốt công tác phối kết hợp tổ chức thành công Lớp tập huấn công tác Đoàn cho cán bộ, đoàn viên đơn vị và Liên Đoàn cơ sở khoa Kế toán & Tài chính, Trường Đại học Hải Phòng.

Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động Đoàn cho cán bộ, đoàn viên. Sinh hoạt Đoàn cũng được tuổi trẻ đơn vị tổ chức định kỳ thường xuyên nhằm phổ biển pháp luật, trang bị kiến thức xã hội, kỹ năng công tác tới cán bộ, đoàn viên.

Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát hình sự hăng hái tham gia giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng CSND

Trong công tác đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc cử cán bộ, đoàn viên tham gia các lớp Đại học tại chức, Đại học liên thông theo hệ đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Đồng thời cử cán bộ, đoàn viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đối với công tác rèn luyện, phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên thanh niên, đơn vị đã đề xuất Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị và chủ động huy động nguồn kinh phí đầu tư phòng tập GYM, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp CBCS đơn vị nói chung, đoàn viên thanh niên đơn vị nói riêng rèn luyện thể lực, khoẻ để phục vụ nhân dân được tốt hơn… Các hoạt động giao lưu VHVN, TDTT với các cơ sở Đoàn trong và ngoài lực lượng cũng được tuổi trẻ đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông