Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật tại các đơn vị sự nghiệp công lập Sở Y tế giai đoạn 2018 – 2023

  10:40 04/04/2024

  Sáng 3/4, tại Sở Y tế, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố do đồng chí Lã Thanh Tân, Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng chủ trì giám sát Chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023, cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

  Tính đến 31/12/2023, ngành Y tế thành phố còn 36 đơn vị sự nghiệp, giảm 14 đơn vị sự nghiệp và tỷ lệ giảm còn 28%, (vượt 18%) so với thời điểm năm 2015 (50 đơn vị sự nghiệp). Từ năm 2015 đến tháng 5/2018, số đơn vị sự nghiệp là 50. Từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019, số đơn vị sự nghiệp là 46. Từ tháng 7/2019 đến tháng 4/2021, số đơn vị sự nghiệp là 40 (giảm 6 đơn vị do hợp nhất 6 Trung tâm y tế và Bệnh viện để thành lập TTYT tại các quận, huyện Hải An, Lê Chân, Hồng Bàng, Đồ Sơn, Cát Hải, Tiên Lãng.

  Từ tháng 5/2021 đến nay, số đơn vị sự nghiệp của Sở là 36 (giảm 4 đơn vị do hợp nhất các Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố trực thuộc Sở Y tế và giải thể Bệnh viện đa khoa Hải Phòng).

  Đồng chí Lã Thanh Tân, Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng chủ trì giám sát Chuyên đề tại Sở Y tế

  Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, cơ cấu hợp lý, tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, giảm đầu mối, giảm cán bộ quản lý. Cơ cấu tổ chức của các đơn vị hợp nhất đã đi vào nền nếp; đã thực hiện được việc sắp xếp đồng bộ, giúp việc chung; hoạt động đạt nhiều kết quả tích cực. Trong tham mưu tổng hợp, sàng lọc được các nội dung trùng lặp trong chỉ đạo; rút ngắn thời gian giám sát, kiểm tra, thanh tra, thực hiện các khâu của công tác cán bộ, công tác quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, thi đua khen thưởng được rút gọn, quy tụ về một đầu mối; tiết kiệm chi phí hành chính, trụ sở, cơ sở vật chất, tập trung nhân lực.

  Số người làm việc trong các đơn vị thuộc ngành Y tế đảm bảo đúng số người làm việc được Ủy ban nhân dân thành phố giao. Việc đánh giá, phân loại viên chức hàng năm được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định.

  Đồng chí Lê Minh Quang- Giám đốc Sở Y tế báo cáo tại buổi làm việc

  Đến 31/12/2023, toàn ngành đã có 20/25 đơn vị khám bệnh, chữa bệnh thực hiện liên doanh, liên kết TBYT, số TBYT được đưa vào sử dụng là 232 thiết bị với tổng số kinh phí huy động trên 300 tỷ đồng. Việc xã hội hóa đã huy động được thêm nguồn vốn đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

  Giai đoạn 2018-2023, Sở đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiêm túc thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và sử dụng, quản lý viên chức theo hướng tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng tính tự chủ, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ nhằm thực hiện mục tiêu của ngành.

  Quang cảnh Hội nghị

  Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Y tế, thông qua báo cáo đã đánh giá tương đối toàn diện các nỗ lực, kết quả đạt được trong việc thực hiệnđổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 trong lĩnh vực y tế

  Đồng chí ghi nhận Sở Y tế đã thực hiện hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền triển khai chủ trương, chính sách của Đảng về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện. Việc triển khai thực hiện đã có những kết quả nhất định, như: Công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định pháp luật. Hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sắp xếp, tổ chức lại ngày càng được nâng cao; chất lượng viên chức ngày càng được nâng lên. Điều này được thể hiện bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của một số bệnh viện, đơn vị sự nghiệp như: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp; Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng; Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, Bệnh viện Kiến An…

  Đồng thời, đồng chí đề nghị Sở Y tế tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý; Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế cho phù hợp, đẩy mạnh đổi mới mô hình tự chủ tài chính, nâng mức độ tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp công lập, thúc đẩy xã hội hóa các  đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế.

  Qua cuộc Giám sát, đồng chí Lê Minh Quang, Giám đốc Sở Y tế, cảm ơn Đoàn Giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được của Sở trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023. Đây cũng là cơ hội để Sở nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của Sở với các cấp, các ngành có liên quan. Sở Y tế tiếp thu ý kiến của Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Giám sát, đồng thời sẽ khẩn trương bổ sung, làm rõ một số nội dung theo đề nghị của Đoàn Giám sát.

  VŨ DUYÊN

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông