Đoàn Khối các cơ quan thành phố: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI

19:39 23/09/2021

Đoàn Khối các cơ quan thành phố vừa tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành đoàn

Dự hội nghị, các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên Khối các cơ quan thành phố được lắng nghe đồng chí Phạm Xuân Thanh - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Thiếu tá Phạm Văn Tú - Trợ lý Tuyên huấn Cục Hậu cần Hải quân thông tin một số hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Cũng nhân dịp này, Ban tổ chức đã “Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đồng thời tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia, góp phần nâng cao nhận thức, ý thứ, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Khối trong việc bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; bồi đắp lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông