Đoàn Thanh niên Công an quận Ngô Quyền đẩy mạnh hướng dẫn cài đặt Định danh điện tử

17:38 26/05/2023

Ngày 25-5-2023, Đoàn Thanh niên Công an quận Ngô Quyền tổ chức hướng dẫn các cán bộ đoàn thuộc Quận đoàn Ngô Quyền cài đặt Định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID; đồng thời tuyên truyền đến các Cán bộ đoàn cơ sở vận động thân nhân, người dân tại nơi cư trú, nơi công tác, học tập.

 

Đoàn Thanh niên Công an quận Ngô Quyền đẩy mạnh hướng dẫn cài đặt Định danh điện tử
Đoàn Thanh niên Công an quận Ngô Quyền đẩy mạnh hướng dẫn cài đặt Định danh điện tử
Đoàn viên Đoàn Thanh niên Công an quận Ngô Quyền trực tiếp hướng dẫn cài đặt Định danh điện tử
Đoàn viên Đoàn Thanh niên Công an quận Ngô Quyền trực tiếp hướng dẫn cài đặt Định danh điện tử
Đoàn Thanh niên Công an quận Ngô Quyền đẩy mạnh hướng dẫn cài đặt Định danh điện tử
Đoàn Thanh niên Công an quận Ngô Quyền đẩy mạnh hướng dẫn cài đặt Định danh điện tử

Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dung VNeID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cài đặt định danh điện tử theo đề án 06 của Chính Phủ.

TÚ QUYÊN

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông