Đoàn thanh niên quận Đồ Sơn: Đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp

15:42 16/09/2020

Thời gian vừa qua, quận đoàn Đồ Sơn đã làm tốt công tác đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp.

Theo đó, 9 tháng năm 2020, quận đoàn đã triển khai có hiệu quả Chương trình Thanh niên Đồ Sơn khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2022” ; duy trì quỹ Thanh niên khởi nghiệp với nguồn vốn trên 20 triệu đồng; trao 20 triệu đồng từ nguồn vốn cho 2 thanh niên phát triển kinh tế; chỉ đạo, duy trì tốt các câu lạc bộ phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, đoàn thanh niên quận tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các ngân hàng trên địa bàn quận và vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm kinh tế. Đồng thời, cử 15 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia các lớp tập huấn vốn vay và tập huấn trang bị kiến thức về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” do thành đoàn tổ chức.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha