Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVI đi vào thực tiễn: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động

15:45 20/08/2020

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhanh chóng đi vào thực tiễn công tác, chiến đấu; cấp uỷ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06) đang tập trung bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Giám đốc CATP, nghiêm túc quán triệt, triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, ngành Công an, xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ đơn vị sát với thực tiễn công tác, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đặt ra.
Đảng bộ Phòng PC06 quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, chương trình hành động của đơn vị sẽ tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, lãnh đạo đơn vị, tạo được thế trận an ninh vững chắc, góp phần cùng các đơn vị chức năng CATP giữ vững ANCT, TTATXH, phục vụ đắc lực cho sự phát triển KT-XH, hội nhập và đối ngoại của thành phố.

Cùng với việc tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Bí thư cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo gương Bác Hồ vĩ đại; đơn vị tập trung cao cho công tác nắm, dự báo sát, đúng, trúng tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về ANTT.

Chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn thành phố; tham mưu giải quyết kịp thời, thấu đáo những vấn đề phức tạp, nguy cơ gây mất ANTT ngay từ cơ sở trên từng lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe doạ an ninh phi truyền thống; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị nội bộ.

Cùng với đó, đơn vị chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, điều tra, xử lý tội phạm; triển khai hiệu quả kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; cao điểm thu hồi VK – VLN – CCHT, pháo và “đèn trời” của Giám đốc CATP. Chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tập trung chĩa mũi nhọn tấn công, trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, nhất là các băng, nhóm liên quan đến “tín dụng đen”, núp bóng doanh nghiệp, tội phạm sử dụng VK – VLN gây án, cướp, cướp giật… Đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, góp phần xây dựng thành phố “Kỷ cương – An toàn – Trật tự”.

Mặt khác, đơn vị siết chặt quản lý VK – VLN – CCHT; các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; hướng dẫn CSKV, Công an chính quy, Công an xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Chú trọng công tác rà soát, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý người nước ngoài. Tiếp tục vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố.

Tập trung đẩy mạnh CCHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cấp, quản lý CMND, CCCD, tra cứu tàng thư CCCD phục vụ yêu cầu nghiệp vụ và đáp ứng tốt các yêu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân. Tiếp nhận, xử lý hiệu quả tin báo tố giác tội phạm; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTCC, TTĐT, TTATGT và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác Cảnh sát phản ứng nhanh…

 Thượng tá Trịnh Tuấn Anh – Bí thư Đảng uỷ - Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – CATP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông