Giảm 50% lệ phí cấp Căn cước công dân đến hết năm 2020

15:32 14/07/2020

Ngày 22-6-2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22-6-2020 đến hết ngày 31-12-2020.
Từ ngày 22-6 đến hết ngày 31-12-2020, lệ phí cấp Căn cước công dân giảm 50%

Theo đó, tại Điều 3 của Thông tư này quy định mức thu, nộp lệ phí cấp Căn cước công dân như sau: “Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân thực hiện nộp lệ phí như sau:

  1. Kể từ ngày có hiệu lực của Thông tư đến hết ngày 31-12-2020, nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC, ngày 30-8-2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân (Thông tư số 59/2029/TT-BTC).

Trong thời gian áp dụng mức thu quy định tại Khoản 1 Điều này, không nộp lệ phí cấp Căn cước công dân theo mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC.

  1. Kể từ ngày 1-1-2021 trở đi, nộp lệ phí cấp Căn cước công dân theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC.”
  2. Như vậy, mức thu lệ phí khi làm thủ tục cấp, đổi, chuyển thẻ Căn cước công dân (CCCD) từ 22-6 đến hết năm 2020 như sau:

    15.000 đồng/thẻ CCCD: Công dân chuyển từ CMND 9 số, 12 số sang cấp thẻ CCCD.

    25.000 đồng/thẻ CCCD: Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu.

    35.000 đồng/thẻ CCCD: Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH và Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH – CATP đã có văn bản đề nghị Công an các quận, huyện thuộc CATP nghiêm túc triển khai thực hiện việc áp dụng mức thu lệ phí cấp Căn cước công dân mới theo Thông tư số 61/2020/TT-BTC.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông