Giới thiệu 613 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

12:27 08/05/2021

Thời gian qua, quán triệt tinh thần “Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước”, ngay từ những ngày đầu trong Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức tư tưởng cho đoàn viên thanh niên về Đảng.
Đoàn phường Thượng Lý chú trọng phát triển đội ngũ đoàn viên

Đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, chương trình “Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Luật Thanh niên (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các chính sách pháp luật đối với thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Các cấp bộ Đoàn thì đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Theo đó, chí tính riêng trong Tháng Thanh niên năm nay, toàn thành phố đã tổ chức 131 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn, kết nạp 5.894 đoàn viên mới, giới thiệu 613 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp Đảng, kết nạp 90 đoàn viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam…

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông