Giới thiệu 613 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

18:17 09/06/2021

Quý I, cùng với việc làm tốt công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Thành đoàn đã giới thiệu nhân sự tham gia nhiều hoạt động giao lưu quốc tế. Các cơ sở Đoàn, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng giúp đoàn viên, thanh niên hội nhập quốc tế, học tập ngoại ngữ; tổ chức các sân chơi giao lưu, tìm hiểu văn hóa với sinh viên nước ngoài học tập tại Hải Phòng, các chương trình giao lưu với các đoàn sinh viên nước ngoài.
Chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu đứng trong hàng ngũ của Đảng

Công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức về quốc tế và hội nhập quốc tế, đào tạo kỹ năng về hội nhập quốc tế, tuyên truyền đối ngoại, giao lưu giữa bạn bè quốc tế và thanh niên Hải Phòng tiếp tục được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh.

Đáng chú ý, trong quý, các cấp bộ Đoàn đã tập trung nâng cao số lượng, chất lượng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, chương trình “Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, toàn thành phố đã tổ chức 131 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn; 613 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; 90 đoàn viên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông