Giới thiệu tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

15:32 26/06/2023

Sáng 26-6, tại hội trường UBND huyện, Huyện ủy Vĩnh Bảo tổ chức hội nghị quán triệt Quy định 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; giới thiệu tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Các đại biểu tham dự hội nghị

Thông qua hội nghị, nhằm quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước liên qun đến việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội. Đồng thời, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung của hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ và tác phẩm của đồng chí Tổng bí thư.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt các nội dung cơ bản tại hội nghị

Từ đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng hộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu UBND huyện đến 30 đảng bộ xã, thị trấn và 4 trường THPT trên địa bàn huyện.

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông