Giữ nghiêm lễ tiết, tác phong trong khi làm nhiệm vụ

10:37 12/03/2019

Ngay sau khi có Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, CATP đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong lực lượng CAHP, đặc biệt đề ra khẩu hiệu hành động “Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, cán bộ chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên”.

Với sự vào cuộc tích cực, trong 2 năm thực hiện, CATP đã tổ chức ký kết giao ước theo 5 khối thi đua, chọn đơn vị chỉ đạo tổ chức làm điểm.

Bên cạnh đó, CATP yêu cầu Công an các đơn vị cơ sở tự tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động và báo cáo kết quả về CATP theo quy định; chấn chỉnh  lối sống, văn hóa ứng xử, lời nói đối với nhân dân; tư thế, lễ tiết, tác phong trong khi làm nhiệm vụ; không để xảy ra các hành vi thiếu chuẩn mực nhất là các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

CATP đã triển khai Hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông