Góp phần tăng cường pháp chế và XDLL trong sạch, vững mạnh

16:45 04/07/2011

Đơn vị đã tham mưu cho CATP tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của công an các đơn vị, địa phương theo chuyên đề, lĩnh vực về hình sự và hành chính.

BCH Hội luật gia CATP
BCH Hội luật gia CATP

Thực hiện Quyết định của Bộ Công an, ngày 16-6-2010, Phòng Pháp chế CATP (PV19) được thành lập. Với tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, CBCS của đơn vị đã khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực tham mưu, tư vấn giúp lãnh đạo CATP đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ trong lực lượng CAND.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Giám đốc CATP, đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị CATP tổ chức 120 lớp tập huấn cho CBCS và lực lượng CAX, bảo vệ CQDN về nội dung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ ANTT và công tác chuyên môn nghiệp vụ với hơn 8.300 lượt CBCS tham gia với nhiều nội dung mới và phong phú; tổ chức 570 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút 34.386 lượt người tham gia; đăng tải 12.806 tin bài và phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; in sao hàng nghìn cuốn tài liệu, tờ rơi, băng đĩa, pa-nô, áp phích tuyên truyền các nội dung văn bản pháp luật mới, kết quả công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, phòng chống ma tuý mại dâm...

Kết quả tham gia các cuộc thi tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật do Bộ Công an và các cơ quan TW phát động, đội tuyển Công an Hải Phòng luôn đạt kết quả cao, như: giải nhất toàn quốc cuộc thi CSĐT tội phạm ma tuý giỏi, giải nhất toàn quốc cuộc thi CAX. Trong cải cách tư pháp, đơn vị đã tham mưu cho CATP tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của công an các đơn vị, địa phương theo chuyên đề, lĩnh vực về hình sự và hành chính. Từ đó, đã kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót, rút kinh nghiệm, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động thực thi nhiệm vụ.

Qua kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính, công an các đơn vị, địa phương cũng đã lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn 516 đối tượng; lập hồ sơ đưa vào CSGD-TGD 36 đối tượng, đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc 581 đối tượng, làm kiềm chế sự gia tăng hoạt động của các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Một trong những chức năng nhiệm vụ mà đơn vị cũng đã làm tốt là công tác tham mưu, tư vấn về pháp luật, kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), hệ thống hoá văn bản QPPL và tham gia xây dựng văn bản QPPL.

Đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản QPPL có nội dung bí mật nhà nước; hướng dẫn các phòng nghiệp vụ chức năng của CATP khi soạn thảo các văn bản QPPL trên lĩnh vực bảo vệ ANTT, gửi dự thảo các văn bản trên để lấy ý kiến các cơ quan đơn vị có liên quan và gửi về Phòng Pháp chế thẩm định để báo cáo Giám đốc CATP trình HĐND, UBND TP ban hành; tham gia góp ý vào các dự án luật, dự thảo văn bản QPPL và các văn bản áp dụng luật, hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác bảo vệ ANTT. Nhìn chung các văn bản pháp luật do CATP xây dựng và trực tiếp thẩm định, tham gia ý kiến đều có chất lượng và đảm bảo thời gian theo yêu cầu của Bộ Công an, HĐND, UBND TP và các cơ quan đơn vị khác gửi đến.

Sau 1 năm thành lập, tuy công việc lặng lẽ âm thầm, song Phòng Pháp chế CATP đã khẳng định được vai trò của mình trên các lĩnh vực công tác, góp phần tăng cường công tác pháp chế và xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng ngày càng trong sạch vững mạnh. Đến nay, lực lượng pháp chế CATP đã xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế chuyên trách, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Giám đốc CATP trong triển khai, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung công tác pháp chế, các quy định của pháp luật; là thành viên tích cực tham gia phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra và đề xuất giám đốc CATP kịp thời chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót và giải quyết những vướng mắc của các đơn vị trong các mặt công tác.

BCH Chi hội luật gia CATP đã tổ chức lễ công bố kết nạp 81 hội viên mới và tiến hành Đại hội IV Chi hội luật gia CATP nhiệm kỳ  (2011-2015). Hội đã cùng với lực lượng Pháp chế CATP tạo thêm khí thế hoạt động, thi đua sôi nổi, đạt hiệu quả cao hơn nữa trong công tác, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu các chương trình nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

NP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông