Hai lá thư cảm ơn gửi Phòng An ninh kinh tế - CATP Hải Phòng

18:55 12/11/2023

Thời gian qua, Phòng An ninh kinh tế - CATP Hải Phòng nhận được hai lá thư cảm ơn từ Công ty TNHH Sammarco Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ và trật tự an toàn xã hội.

* Công ty TNHH Sammarco Việt Nam cảm ơn Phòng An ninh kinh tế vì trong thời gian qua đã luôn nhận được sự quan tâm phối hợp, tham mưu, hướng dẫn trong công tác đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ tại doanh nghiệp, có những định hướng mang tính chiến lược, góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp dần phục hồi sau tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời mở rộng thị trường kinh doanh, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảm ơn Phòng An ninh kinh tế trong công tác phối hợp, tham mưu, hướng dẫn Sở bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ và các nhiệm vụ chuyên môn như:

Triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Công an thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh chống tội phạm trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng năm 2023; phối hợp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành do Sở chủ trì trên lĩnh vực khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo theo quy định IUU, lĩnh vực kiểm lâm, thuỷ lợi...

KA
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông