Hiệu quả công tác thực hiện dân chủ trong CATP Hải Phòng

16:02 17/07/2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, CATP Hải Phòng đã chỉ đạo, tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các Thông tư và Quy chế của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong CAND, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và CBCS trong toàn lực lượng. Việc thực hiện các quy định về dân chủ trong lực lượng Công an Hải Phòng đã thực sự phát huy hiệu quả trong công việc, loại bỏ những vướng mắc, phiền hà, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động, giảm bớt tiêu cực, góp phần loại bỏ tư tưởng cá nhân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức, triển khai thực hiện các quy định về dân chủ trong lực lượng CATP Hải Phòng được tổ chức đồng bộ, rộng khắp và thường xuyên, với nhiều hình thức sinh hoạt mới, thiết thực, nhằm nâng cao ý thức của CBCS trong việc thực hiện dân chủ, gắn với việc thực hiện tốt, có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chấp hành nghiêm túc Điều lệnh CAND đi đôi với việc thực hiện tốt cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Việc thực hiện dân chủ cũng đã tạo được sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, được quần chúng nhân dân tích cực tham gia góp ý về phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực bảo đảm ANTT…

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông