Hội đồng thẩm định họp xét, công nhận 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2023

09:58 30/11/2023

Sáng 30-11, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định họp xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng thẩm định, đại diện lãnh đạo các địa phương liên quan.
                                    Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Vừa qua, Sở NN&PTNT đã nhận được tờ trình, hồ sơ đề nghị xét, công nhận của 62 xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (gồm 34 xã NTM nâng cao, 28 xã NTM kiểu mẫu) của các huyện bảo đảm theo quy định tại Quyết định 18/2022/QĐ-TTg ngày 2-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở đã có văn bản gửi các sở, ngành đề nghị đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí được giao phụ trách theo quy định; tổ chức đoàn đi thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các địa phương.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT phát biểu tại hội nghị

Tính đến thời điểm này, toàn thành phố có 20 xã thuộc huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo đã có đủ báo cáo thẩm định của các sở, ngành và được đánh giá đạt các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM cấp xã giai đoạn 2021-2025. Trong đó, có 9 xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 11 xã NTM kiểu mẫu.

Văn phòng Điều phối NTM thành phố báo cáo tại hội nghị
Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo của Văn phòng điều phối NTM thành phố, các đại biểu đã tập trung thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với 20 xã thuộc huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo đã có đủ báo cáo thẩm định. Kết quả bỏ phiếu, 100% số phiếu đều đồng ý công nhận 20 xã trên đạt NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Đối với 42 xã/62 xã của các huyện An Lão, Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên, Cát Hải (gồm 9 xã NTM nâng cao, 11 xã NTM kiểu mẫu) chưa đủ hồ sơ thẩm định của các sở, ngành và có các chỉ tiêu đánh giá chưa đạt, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp để các địa phương nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thẩm định của các sở, ngành, để kịp thời tổ chức xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

 Phát biểu kết luận lại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ đề nghị đối với 42 xã chưa đủ hồ sơ thẩm định của các sở, ngành cần khẩn trương chủ động liên hệ với các sở, ngành để giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu đối với các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá chưa đạt, đảm bảo tiến độ, chất lượng, chậm nhất ngày 20-12 phải hoàn thành.

Tổ kiểm phiếu làm nhiệm vụ

Phó Chủ tịch giao các sở, ngành liên quan tập trung phối hợp giúp các địa phương nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để trình thành phố xem xét, xét duyệt.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông