Hội thảo “Văn hóa doanh nhân trong tiến trình phát triển bền vững”.

10:15 01/10/2017

Sáng 30-9, Hội Văn hóa doanh nhân Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Văn hóa doanh nhân trong tiến trình phát triển bền vững”.

 Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Lê Văn Quý phát biểu khai mạc

Văn hóa luôn là mục tiêu, đồng thời cũng là động lực phát triển xã hội. Nếu kinh tế là nền tảng vật chất của đời sống xã hội thì văn hóa là nền tảng tinh thần của đời sống ấy.

Vì thế 2 lĩnh vực kinh tế và văn hóa luôn giữ vị trí quan trọng trong sự sự vận động và phát triển của xã hội. Do đó sự kết hợp kinh tế với văn hóa, văn hóa với phát triển đang là yêu cầu cấp thiết đối với các quốc gia trên thế giới.

Chủ tịch Hội Văn hóa doanh nhân Hải Phòng, nhà văn Đình Kính phát biểu tại hội thảo

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, trong đó tập trung vào việc lý giải cụ thể về khái niệm văn hóa doanh nhân, minh bạch hóa tiêu chí để trở thành một doanh nhân văn hóa; các giải pháp để tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, văn hóa; vai trò của văn hóa doanh nhân trong tiến trình phát triển bền vững; kiến nghị với thành phố những giải pháp để phát triển văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp...

Quang cảnh buổi hội thảo

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông